Welkom bij LogoTierra


Dana is op dit moment niet meer actief als zelfstandige logopediste.

Logopedische praktijk voor volwassenen met neurogene spraak- en of taalstoornissen, slikstoornissen, cognitieve problemen en/of perifere aangezichtsverlamming.


"Good communication does not mean that you have to speak in perfectly formed sentences and paragraphs. Simple and clear go a long way." - John Kotter