Tarieven

Ik ben een geconventioneerd logopediste. Dit betekent dat ik de officieel vastgestelde tarieven van het RIZIV hanteer. 

Onderstaande tarieven gelden vanaf 01/01/2021.

Voor het huisbezoek wordt een bijkomend forfaitair bedrag van € 5,00 aangerekend dat de verplaatsingsonkosten dekt.
Dit bedrag wordt niet vergoed door uw ziekenfonds.